TẢI TÀI LIỆU

Hơn 70 công ty đã thực hiện
* Theo như tháng 9 năm 2019

Các công ty thường gặp phải vấn đề như:
・ Sử dụng trang web tuyển dụng đăng công việc nhưng không có ứng viên ứng tuyển
・ Nhận được ứng tuyển nhưng các ứng viên không đạt yêu cầu tuyển dụng
・ Không biết cách tìm kiếm ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng

Đặc trưng về dịch vụ
・ Tạo ra nguồn ứng viên tiềm năng từ hơn 200 môi giới viên đã đăng ký
・ Nhận ứng tuyển từ các ứng viên phù hợp với các yêu cầu công việc của bạn thông qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt
・ Dịch vụ tính phí thành công không có rủi ro và có thời gian bảo hành khi ứng viên thôi việc trong thời gian thử việc

Vui lòng tải tài liệu để tham khảo chi tiết.

Mẫu đơn này dành cho công ty, tổ chức đang có ý định đăng ký dịch vụ Headhunt của chúng tôi.
Không dành cho đối tượng cá nhân muốn thay đổi nghề nghiệp.
Vui lòng điền vào mẫu đơn sau.


* Tên miền Email miễn phí như Gmail hay Hotmail không hợp lệ.

Thông tin về dịch vụ tuyển dụng (*)
Chúng tôi đang sử dụng các dịch vụ tuyển dụng khácHiện chúng tối đang cân nhắc về dịch vụ tuyển dụng và tham khảo thông tinChúng tôi chưa có kế hoạch sử dụng dịch vụ tuyển dụng

* Link tải sẽ được gửi đến email bạn đã đăng ký với chúng tôi.