FRONT-END ENGINEER

[HIRING NOW] APPLY ĐI CHỜ CHI ⚡️⚡️⚡️


“Ứng viên hỡi apply job này đi
Môi trường lành mạnh không cà khịa
Lương thưởng hả hê chẳng lo nghĩ
Chỉ cần inbox, Talenty trả lời ngay

Ứng viên hỡi apply job này đi
Thơ văn Talenty viết chẳng ra gì
Nhưng Talenty biết bạn đang đọc đấy
Lỡ đọc rồi (thì) hãy apply luôn đi !!!”

——————————————–
🔻 Mức lương: 20,000,000 – 30,000,000 VND Gross
🔻 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8:30 – 17:30)
🔻 Công việc chính: Chịu trách nhiệm chính cho việc sản xuất web và phát triển ứng dụng web cho thị trường Việt Nam.
🔻 Yêu cầu:
– Có kiến thức về MVVM và các thành phần.
– Có 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc với JavaScript, HTML và CSS.
– Có 1 năm kinh nghiệm trở lên với JavaScript Framework (jQuery, VueJS).
– Có kinh nghiệm với Bộ xử lý CSS (Sass hoặc SCSS).
– Có kinh nghiệm với Công cụ mẫu HTML (Pug).
– Có kinh nghiệm với các công cụ Build (Gulp).
– Có kinh nghiệm làm việc với Git và GitHub.

Follow me!